aktiviranje i deaktiviranje


aktiviranje i deaktiviranje
Toggle
* * *
• Toggle

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.